Simon Leth Larsen – Koordinator

Simon har arbejdet med unge og deres familier i udsatte positioner gennem de sidste 15 år, både i institutionsregi og i behandlingsregi.
Han har erfaring med misbrugs- og integrationsarbejde. Bl.a. har Simon deltaget i diverse misbrugs- og integrationskonferencer under f.eks., VISO.
Simon har arbejdet med aldersgrupper fra 13 – 35 år. De ældre har primært været i forbindelse med traumebehandling samt integration.
Derudover har Simon erfaring med pædagogisk arbejde indenfor autismespektret samt arbejde med mennesker med varigt nedsat, kognitivt funktionsniveau.

Kontakt Oplysninger

Email: sll@koordinator-teamet.dk Telefon: +4571957823

Faglige kompetencer og erfaringer:

Simon sætter en stor ære i at arbejde holistisk og autentisk med mennesker, og tror på at solid faglighed kombineret med nærvær og engagement kan skabe positive forandringer.

  • Støtte- kontaktperson jf. Serviceloven § 52, stk. 3, nr.6

  • Efterværn jf. Serviceloven § 76

  • Bostøtte jf. Serviceloven § 85

  • Midlertidigt botilbud jf. serviceloven § 107