Koordinator – Teamets værdier

Koordinator -Teamet ApS tilbyder en individuelt tilrettelagt indsats for den unge (borgeren)

Livsstil

At støtte den unge i at komme fra A til B. Dette kan fx være at støtte den unge mod etablering og stabilisering i egen bolig. Derover er der et naturligt fokus på den unges trivsel, sundhed, adfærd, udvikling samt opbygning af et sundt netværk

Selvstændighed

Den unge støttes vha. ADL træning, motiverende og anerkendende samtale. Fokus er at den unge opnår selvstændighed ved at hjælpes til opstart af uddannelse eller ordinær beskæftigelse

Relation

Fokus på relationen, som er den bærende i arbejdet med bl.a. den udsatte unge. Vi tror på at den gode relation skaber forandring og derved progression i samarbejdet med den unge

Loyalitet

Den unge får en fast koordinator, og afhængig af timesats derover en sekundær koordinator. Hos Koordinator – Teamet har vi fokus på loyalitet både mellem koordinator og den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på at arbejde progressionsfremmende i processen

KT er et specialiseret tilbud, der tilbyder professionel, helhedsorienteret og autentisk støtte til udsatte børn og unge

Vores værdig grundlag I KT tager udgangspunkt i et ligeværdigt menneskesyn uanset køn, race og religion. Vi værdsætter og respekterer sproglig og kulturel forskellighed og ser mangfoldighed som en ressource.

Vi mener, at alle mennesker grundlæggende rummer positive egenskaber og udviklingsmuligheder. KT tager udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov.