Koordinator -Teamet ApS

FORDI VI GERNE VIL GIVE ALLE EN MULIGHED

Vores ydelser

Koordinator – Teamet ApS

Koordinator -Teamet ApS tilbyder en individuelt tilrettelagt indsats for den unge borger.
I Koordinator-Teamet vil Den enkelte unge møde troværdige voksne rollemodeller i deres hverdag, som er i stand til at møde dem ligeværdigt og respektfuldt og at de der igennem får en styrket tro på eget værd.

Livsstil

At støtte den unge i at komme fra A til B. Dette kan fx være at støtte den unge mod etablering og stabilisering i egen bolig. Derover er der et naturligt fokus på den unges trivsel, sundhed, adfærd, udvikling samt opbygning af et sundt netværk

Relation

Fokus på relationen, som er den bærende i arbejdet med bl.a. den udsatte unge. Vi tror på at den gode relation skaber forandring og derved progression i samarbejdet med den unge

Loyalitet

Den unge får en fast koordinator, og afhængig af timesats derover en sekundær koordinator. Hos Koordinator – Teamet har vi fokus på loyalitet både mellem koordinator og den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen

Koordinator – Teamet tilrettelægger altid indsatsen i samarbejde med en rådgiver

Indsatsen bygger på et individuelt og helhedsorienteret syn på den unge, og kan udover ovenstående fx også være koordinering og deltagelse i relevante møder, herunder offentlige instanser, opfølgning og samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, fx forældre, uddannelsessteder, misbrugscenter, kriminalforsorgen, sygehus mv.

Koordinator – Teamet tilrettelægger altid indsatsen i samarbejde med rådgiver, denne kan løbende op- og nedjusteres i takt med den individuelle vurdering af den unges udvikling.