KT tilbyder socialpædagogisk støtte til udsatte børn, unge og voksne jf. Serviceloven, Straffeloven samt Integrationsloven:

 • Støtte- kontaktperson jf. Serviceloven § 52, stk. 3, nr.6
 • Efterværn jf. Serviceloven § 76
 • Bostøtte jf. Serviceloven § 85
 • Ungdomssanktionskoordinator jf. straffelovens § 74 a.
 • Integrationsmentorordning jf. Integrationslovens § 23 stk. D.
 • Anbringelse ved akut behov jf. lov om social service § 4 stk. 4.
 • Professionel kontaktperson jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 13, stk. 1 nr. 7.

Alle fortjener en ekstra chance i livet

Hos Koordinator-teamet Aps mener vi, at alle mennesker fortjener en ny chance på livet. Vi bruger vores tid på, at give dig de bedste færdigheder til at komme ud i samfundet igen. Vi introducere dig til det virkelig liv igen. Vi sørger for motivation i forbindelse med jobsøgning, skolegang og uddannelse eller introduktion til en arbejdsplads.

Følgende fokuspunkter tilrettelægges ud fra den unges handleplan:

 • Faste ugentlige besøg hos den unge
 • Skabe overblik og struktur i den unges hverdag
 • Skabe overblik over den unges økonomi, budget skema udarbejdelse
 • ADL-træning
 • Fritidsforhold: Støtte til opstart af fritidsaktivitet
 • Sundhedsforhold: Evt. misbrugsproblematikker / samarbejde med unge & rusmidler
 • Ugentlige aktivitet sammen med den unge
 • Opbygning af positiv sundt netværk
 • Fokus på den unges trivsel, adfærd og udvikling
 • Støtte og vejlede den unge i at koordinere sin egen hverdag.
 • Beskæftigelse: Motivation i forbindelse med jobsøgning, skolegang og uddannelse
 • Introduktion til uddannelse/arbejdsplads
 • Fastholdelse af uddannelse/beskæftigelse
 • Udarbejdelse af grundige statusrapporter efter aftale med sagsbehandler
 • Koordinering og deltagelse i relevante møder, herunder offentlige instanser mv.
 • Opfølgning og samarbejde med relevante aktører, fx: uddannelsessteder, studie-/UU-vejleder, jobcenter, psykiatri, Unge & rusmidler, kriminalforsorgen mv.