Raafat El-Soussi

Raafat har igennem 10 år arbejdet med kriminalitetstruede unge med psykiske, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.
Raafat har været ansat på Ungdomsinstitutionen Egely på sikret afdeling i 6 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Kerneopgaven består af forskellige former for socialpædagogisk behandling.

Kontakt Oplysninger

Email: res@koordinator-teamet.dk Telefon: +4553783135

Raafats rolle i KT er:

Kompetencegivende kurser og efteruddannelser

Raafat er ungdomssanktionskoordinator og certificeret i anvendelse af redskabet YLS/CMI, som kan bruges til at vurdere risikoen for tilbagefald til kriminalitet for unge i alderen 12-17 år, og til at udarbejde en handleplan for den enkelte unge.

  • Misbrugsscreening (SumID-Q)

  • Vredeshåndtering (ART)

  • Mentalisering

  • Konflikthåndtering

  • Motiverende interview (MI), som er en tilgang til at styrke den enkeltes indre motivation for forandring.