Ømer Tuncer – Koordinator

Ømer Tuncer er uddannet socialrådgiver. Ømer arbejder anderkendende, relations orienteret og ikke mindst udviklingsorienteret, hvori delmål og handleplan er inkluderede. Ydermere har Ømer tidligere arbejdet i Odense Kommune i Job-bro, ansat under aktivitetsrådgivning. Ømer har ligeledes erfaring med anbragte unge på opholdssteder.

Siddeløbende med ovenstående har Ømer ligeledes taget MI-kursus.

Kontakt Oplysninger

Email:  Telefon: