Birna Lambaa – Koordinator

Birna har det sidste år arbejdet på et socialpædagogisk opholdssted, samt udslusning til egen bolig. Primært for uledsagede flygtningepiger, men også for piger, der er anbragte pga. æresrelaterede problematikker.

Ydermere arbejder Birna ud fra det synspunkt, at hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få den omsorg, indflydelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling.

Kontakt Oplysninger

Email: BL@koordinator-teamet.dk Telefon: +45

Faglige kompetencer og erfaringer:

Birna har fra tidligere beskæftigelse, erfaring med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksættelse af foranstaltninger, afholdelse af informations/netværksmøder og statusmøder.

  • Uddannet socialrådgiver

  • 5 års erfaring indenfor myndighedsområdet på en familie afdeling.

  • Fokus på relations dannelse og empowerment.