Ashad Farhat – Pædagogisk Koordinator

Ashad har de sidste 5 år, arbejdet på døgninstitutioner, både i kommunalt regi, under regionen og privat. Det første år arbejdede Ashad på et opholdssted i Nakkebølle. Målgruppen er psykisk sårbare, samt omsorgssvigtede unge kriminelle. Ydermere har Ashad været fuldtidsansat i Fonden Kalles hus som er et socialt pædagogisk opholdssted for udsatte unge, hvor målgruppen primært er 2-sprogede.
Udover dette er Ashad uddannet som pædagogisk assistent

Kontakt Oplysninger

Email: koordinator@koordinator-teamet.dk Telefon: +45

Uddannelse/kursus:

Faglige kompetencer og erfaringer:

  • Forældre/familie/pårørende samarbejde.

  • Tværfagligt samarbejde.

  • Relationsarbejde til børn og unge.

  • Primær støtte/kontaktpersons funktion.

  • Dokumentation – dagbog.

  • Arbejde målrettet og struktureret med behandlingsplaner/udviklingsplaner.

  • Arbejde systematisk med teori, i praksis.

  • Kollegial sparring.